Ae xem giúp mình trường hợp này với mình đau đầu vs nó quá

AUDUSD 20/12/21

AUDUSD 20/12/21

4 Lượt thích

Nó đi theo timeframe lớn thôi bạn

2 Lượt thích
Ảnh lộn thứ tự nhé bạn

3 Lượt thích

OK ok Cảm ơn bạn nhé