Anh em cùng bàn luận, H4 là một xu hướng giảm

Giống với trường hợp GJ mình mới đăng tuần trước.