Các bác cho e hỏi

e vừa vào 1 lệnh như này mà sàn nó k cho vào các bác ạ. có bác nào hiểu vấn đề thông não hộ e phát, tài khoản e còn 32,8 usd mà e vào lệnh đặt SL chỉ có 15usd mà sàn nó báo như ảnh này là sao???
hình ảnh

bạn tăng đòn bẩy lên không giới hạn thì sẽ đặt được lệnh

1 Likes