Các bác có thể giúp e khai sáng trường hợp này!NZDUSD KHUNG H1
Từ 15/3/2022 tới 18/4/2022

5 Lượt thích

Hi bạn,

Trong trường hợp này bạn có thể thấy ở biểu đồ ngày (D), giá đã chạm vào Bearish OB nên đảo chiều.

Chi tiết hơn, Lúc 9:45 (UCT - 4), NZD có news announcement, giá phá lên lấy liquidity, chạm daily bearish OB. Sau đó giảm xuống tạo turtle soup sell. Trong trường hợp này có thể đặt lệnh bán khi giá chạm daily bearish OB