Các tiền bối cho e hỏi trong trường hợp này đâu mới là klvqt. và đoạn này có đươc tính là hồi không?Theo mình là vậy ạ :smile:

2 Likes

em hiểu rồi. cảm ơn bác nhé!

1 Likes


theo em là như này bác ạ

1 Likes


mình thấy vẽ như này hợp lý hơn.

1 Likes