Cách làm nhật ký dễ xem lại

Chào mn!
Mình đã từng viết nhật ký nhưng toàn chữ, chả muốn xem lại và làm rất mất thời gian, gần đây mình nghĩ làm ở power point sẽ giúp mình làm nhanh và xem rất dễ dàng, mọi người xem mình làm nhé
B1: Tạo folder
image
B2: Tạo 1 power point mẫu


B3: Chụp lần lượt từng ảnh theo trình tự suy nghĩ vào lệnh

B4: Copy lần lượt các ảnh


B6: Chỉ việc bật lên xem lại

4 Lượt thích

cần gì tạo PP bác.bác cứ viết thẳng vào trang nhật ký của cá nhân.rảnh vào đọc lại hoặc in ra mà đọc thôi

2 Lượt thích

đúng rồi đó bác, viết nhật kí trên hội quán cho đỡ tốn data. Làm như bác có vẻ hơi cực

1 Lượt thích