Cách xác định phá qua đỉnh cũ khi không có khối OB nào?

Chào mọi người.
Có cách nào xác định giá đã phá qua đỉnh cũ hay chưa nếu gần đỉnh cũ không có khối OB CSD ở khung thời gian nhỏ hơn không? Nếu có thì xác định như thế nào? Mọi người có thấy bài nào của anh Medio nói về việc này cho mình biết với nhé. Ảnh mình họa:

Phá đỉnh cũ không dùng ob bạn nhé. Ob dùng khi giá phá key quan trọng và xác định giá đảo chiều.
Còn xác định giá phá đỉnh thì dùng quy tắc 3 nến. Nến 1 giá phá đỉnh. Nên 2 giá tiếp tục tăng. Nên 3 không được tạo thành cặp nến đảo chiều mạnh với nến 2.

Chắc bạn hiểu nhầm ý mình, phá đỉnh ở đây là phá đỉnh cũ trước đó để xác định về KLV hay không chứ không phải phá đỉnh mới tạo.

Này thuộc phần cấu trúc thị trường , nắm chắc phần này r hẵng thêm OB :person_shrugging:

Chỗ nào bạn nhỉ? Mình tìm hoài không thấy?

1 Lượt thích