Cảm ơn Medio đã dạy tôi bắt Đỉnh/đáy


Lâu rồi không thấy AD đăng bài, (ốm đau gì không biết khỏi chưa?)
nên đi xem lại mấy cái video cũ. Có bài Medio dạy bắt đỉnh/đáy nên hôm nay áp dụng luôn xem có SML không, rồi rì viu luôn cho AE vào gạch đá. À mà từ dạo áp dụng thêm OB vào thấy ăn vừa miệng lắm… Cảm ơn Medio

10 Likes

Mình đang viết bài mới và làm video nữa. Mà giờ những bài cũ mình cũng viết nhiều rồi, viết đi viết lại mấy cái cũ nó hơi nhàm nên, có gì mới hay hay áp dụng hiệu quả thì mình mới viết được.

13 Likes