Cho e hỏi không vào đc video học là sao ạ.có phải e đã làm sai gì nên bị khóa k?

đăng xuất ra rồi vào lại xem sao bạn

1 Likes

Bạn xem lại mạng Internet nhé. Đường truyền đang chặn trình phát video rồi.

1 Likes

Ok để mình xem lại :))

1 Likes