Chọn cặp tiền nào để trade?

Những người đi trước chia sẻ lại là nên chọn 1 cặp tiền và tập trung vào nó để hiểu sâu sắc về cặp tiền đó, không nên trade nhiều cặp
E thấy điều này cũng đúng
Nhưng nhìn lại có quá nhiều cặp tiền, nên cũng không biết chọn cặp nào, mọi người giúp e vs ạ

1 Likes

AU với GU mình thấy khá ổn

1 Likes

cứ chọn cặp chính mà trade thôi bác cặp có usd ý. Em thấy eu là được nhất spread thấp nhất

2 Likes

spread thấp nhất usd cho dễ trade bác