Chuẩn bị cho một tuần mới thật bùng nổ, mong mọi người cho ý kiến về trường hợp này

Mọi người cho em hỏi như này đã phá qua KLV quan trọng chưa ạ, chúc mọi người có tuần mới giao dịch thật hiệu quà…
KLV trong hình là của H1, còn TF em xét là M15 ạ

2 Likes

Klv quan trong cua khung nao vay b

Đây là KVl của khung H1 ạÝ kiến riêng cua minh, là phá rồi bạn ạ

1 Likes

Đang tao xu thế giảm khung m15 roi

1 Likes

lấy M15 lọc cho H1 là đúng rồi lần 1 phá thế kia là giả rõ ràng rồi lần 2 phá giả lần 1 ==> kết luận phá giả ( cái này mjk nhìn khá rõ ràng )

1 Likes