Copy lệnh cho nhiều tài khoản

em có 2tk quỹ với 1 tk cá nhân mỗi lần vào lệnh hơi vất anh em nào dùng ea nào hay chỉ giúp em với

2 Lượt thích

Bạn tham khảo nhé: https://www.mql5.com/en/market/product/7702

7 Lượt thích

Em cảm ơn a trung( viết cho đủ 20 kt)

2 Lượt thích