Đăng nhập hội quán

Chào mọi người
Mình muốn vào hội quán trên điện thoại thì làm thế nào cho tiện nhỷ vào bằng safari mỗi lần đăng nhập hơi lâu mn có cách nào tiện k chỉ mình với Thank