Đâu là đỉnh cũ?

Mọi người giúp mình thảo luận 2 trường hợp sau đâu được gọi là đỉnh cũ ạ?
TH 1:


TH 2:

cảm ơn mọi người :)))

1 Likes

Theo mình nếu xét ở sóng chính thì là như này nhé


2 Likes

Để xác định theo đồ thị thì k biết thế nào nhưng nếu theo tâm lý thị trương thì cái đỉnh cao đó nó vẫn ấn tượng hơn nhờ.

1 Likes

Mình cũng k biết cái nào là đỉnh cũ, để cho an toàn mình thường đợi nó về cái đỉnh cũ cuối cùng (thấp nhất) tìm kiếm cơ hội buy lên, nếu mà nó lại phản ứng với cái đỉnh phía trên thì thôi coi như bỏ. :sweat_smile:

chọn phương án toàn nhất là tốt nhất :))) chứ hồi giờ toàn tìm keylevel qt, nay tìm cái đỉnh cũ cho nó mới xiu :))))

1 Likes