Đây mới là KL quan trọng


mọi người cho em hỏi trường hợp này thì 1, hay là 2 mới là KL quan trọng ạ.

2 Likes

Theo mình là 2 nhé bác, khi phá vỡ thật rồi thì xác định bình thường thôi ạ

Mình cho rằng là 1, giá phá qua hồi về đỉnh cũ 2 rồi đi tiếp. 1 vẫn là KLV QT

2 Likes

Theo mình 2 là KLQT nha

Bác xem bài mới của a medio có hết
Nó đã phá rồi thì tất nhiên là 2 rồi

1 Likes

Trường hợp này của bác, trước mình cũng gặp rối. Đối với thực chiến ở trường hợp này nếu giá hiện tại chưa đi tới KL nào và bác ưu lệnh buy thì có thể đặt buy ở cả 2 vị trí đó. Vị trí số 2 là vị trí KL của con sóng nhỏ, bác tin là giá chỉ về kl của con sóng nhỏ thì đặt buy tại đó, tuy nhiên nếu lệnh buy đó thất bại nghĩa là giá đi theo xu hướng của con sóng to, bác đặt buy tiếp tại vùng 1

3 Likes

Lệnh này của bác giống với lệnh 3 và 4 trong hình, nếu thất bại ở lệnh 3 thì khả năng giá đi theo lệnh 4

(2) có thể là KLQT của M15, (1) có thể là KLQT của H1, nếu bạn chọn M15 là TF vào lệnh thì SL đặt sau (1) (KLQT của TF lớn hơn)

Rất chi tiết. :+1: :+1: :+1: :+1: :+1:

1 Likes

break đỉnh cũ hồi về đỉnh cũ thì tất nhiên 2 trở thành keylv quan trọng …

1 Likes

trong cùng 1 TF thì 1 là KVL QT