Do đen hay phân tích sai?

Cho em hỏi là em vào lệnh như này đã đúng chưa? Vì dưới góc nhìn của em, trong lệnh này đã có 4 yếu tố đẹp: giá hồi về Fibo, về đỉnh cũ, xu hướng tăng, mô hình nến đảo chiều nhưng vẫn dính SL. Mong mọi người trợ giúp!! Em cảm ơn!!

1 Likes

Theo mình thì thế này.

2 Likes

Sao đây là klv qt vậy nhỉ, ở trên có 4 cây nến hồi lại đẹp rồi mà.

  • Ngoài đỉnh cũ còn có klv quan trọng mà. Đáng ra phải đặt thêm 1 lệnh tại klv quan trọng nữa. :wink:
1 Likes

Chỗ đó theo mình là keylv fake.

1 Likes

Giá có thể đảo chiều tại đỉnh và keylv quan trọng. Có nhiều yếu tố đẹp không có nghĩ là nó chỉ có thể hồi tại đỉnh cũ nha bạn :kissing_heart:

1 Likes

Theo mình nếu bạn muốn vào lệnh ở đỉnh cũ thì nên đợi giá tạo mô hình 2 đáy thì sẽ mạnh hơn.

1 Likes

Trùng fibo chỉ là thêm 1 điểm cộng thui. Vào ở đỉnh thì tốt nhất để SL vưa phải… Bạn phân tích không sai, chỉ là thị trường luôn đúng thui. Hehee, sau vào hồi ở đỉnh thì luôn phải có phương án backup thêm 1 chiếc lệnh ở keylevel qtrong nha. Goodluck

Đỉnh cũ dể dính sl lắm bạn ơi. Mua ở đỉnh cũ thì ít nhất phải có mô hình 2 đáy trong xu hướng tăng đã hẳn vào.
Xác định SL,TP rồi chọn điểm vào lệnh sao cho 3R là đẹp. Lở kẻo thì thôi cho an toàn

1 Likes

phân tích đúng rồi nhưng SL do đen .

theo mình thì như này…

2 Likes