Em không hoành thành bài học được


Em đã xem hết nhưng vẫn không hoàn thành được để xem bài tiếp theo, ad xem giúp em với

Bạn click vào mục 2.1 chưa?

2 Likes

xem lại bài 1 tích hoàn thành hết một chương mới sang chương khác dc nha bạn.

3 Likes

sao ko vào học video đc trên đt nữa nhỉ

1 Likes

bữa đó bị lag hay sao á, mình tiếp tục được rồi, mình cảm ơn nha

1 Likes

bữa đó bị lag hay sao á, mình tiếp tục được rồi, mình cảm ơn nha bạn