GJ_Khi thị trường đi một mạch không tôn trọng vùng KL

Chào mọi người. Mọi người có theo dõi GJ này không, từ lúc giá phá qua KLQT H1 từ giảm thành tăng. Trên cả chặng đường dài em chỉ tìm được một lệnh vào. Nhưng vào cũng không chuẩn theo medio. Những chỗ KLQT đó mọi người có thể cho mình biết góc nhìn của mọi người được không.

!

Mình cũng theo dõi nhưng mà k có điểm vào lệnh nào nên k vào được :smiley:

1 Lượt thích