GU ngày 15/8/2022
7 Likes

whoa hợp lý và logic, hay lắm cảm ơn bạn !

1 Likes

Em cũng vào cùng entry với bác. Bên Eu cũng có điểm vào tương tự luôn bác, khá đẹp

2 Likes

Giống mình EU đợi xác nhận vô đẹp luôn. Mình cũng vừa vào thêm 1 lệnh. Nay thị trường khá đẹp.

2 Likes

Mình cũng thấy eu ah bạn. Nhưng do giống bên gu. Nên rủi ro giống nhau. Mình không dám vào ah

1 Likes

Mình vào 1 lệnh là mình không nhìn thị trường luôn ah. Để mai mới xem lại

1 Likes

Bác giống e, e cũng chỉ chọn 1 lệnh GU, lệnh EU kia không vào do cùng xu hướng. Mà Gu e chốt một ít cho hoà lệnh ở cái đáy cũ, còn lại e để gồng cho thoải mái.

2 Likes

Nãy bác post bên bài Review xác nhận bài 6 phải không, tính vào cmt mà thấy bác xoá mất r

2 Likes

Chuẩn luôn ah. MÌnh cũng về đó cắt 1/2 khối lượng lệnh ah

1 Likes

Không đâu bác ơi. mình chỉ up bên này thôi ah

Chuẩn bạn. Nãy tính viết chi tiết hơn nên xóa đi viết lại mà lười quá ha ha.

1 Likes