GU ngày 7/6/2022

Kinh nghiệm rút ra:

  1. thua không vào lệnh linh tinh mà phải theo cấu trúc thị trường
  2. Khi mà đã phá qua OB chưa sử dụng có thể dự đoán sớm gia sẽ phá qua key qt
3 Lượt thích

Mình cũng bị sl như lệnh đầu của bạn nhưng vì công việc nên mình k có thời gian với k tỉnh táo để vào lệnh 2 như bạn cảm ơn bạn đã chia sẻ

1 Lượt thích

vô lệnh 1 y chang. mỗi tội lệnh mình 2 bóp OB nhỏ nên hụt. Lệnh 1 thì giá nó về KL khung lớn nên đáng lẽ không nên vô lệnh + Momentum cũng mạnh.

1 Lượt thích

đúng rồi bạn. với lại hơi tự tin có OB chưa sử dụng có thể quản lý lệnh

1 Lượt thích

Theo mình thì không nên vào lệnh tại đây


Bạn tham khảo góc nhìn của mình thử xem giúp được gì không nha

2 Lượt thích