Help me! Lệnh ngày 3/02/20:

Anh em cho mình hỏi lệnh này mình xác định KLVQT đúng chưa, anh em phân tích dùm lệnh này mình thua do đâu vậy. Mình newbie nên chả biết sai chỗ nào. Cảm ơn anh em2 Likes


giá chạm vùng cản trên rồi bạn mua gì nữa tầm này

3 Likes

cảm ơn bạn nhiều nhiều!!!