Hình ảnh không hiển thị

Tải lên: Screen Shot 2022-07-04 at 13.35.33.png…


Trường hợp này hôm nay em mới bị, ae cho em hỏi làm sao để xem được ạ?

mình cũng bị như v, chắc bên anh Trung bị lỗi rồi

Hqua chắc bị gì đó, hnay xem được rồi bạn. Bạn thử xem lại xem