Hồi sức cấp cứu

Tuần này có ai giống em bị thị trường vả cho sấp mặt không ạ :rofl: tổng kết từ đầu tuần đến giờ toàn thua …

1 Lượt thích

Tuần này thị trường đi xấu mà bác :laughing:

Bạn và mình cùng chung chí hướng đấy :grin:

Đồng cảnh ngộ :sob:. Tuần sau ta sẽ rút kinh nghiệm và lấy lại những gì đã mất.

1 Lượt thích

E cũng sml 5 lệnh liên tục

1 Lượt thích

tôi tuần này mất 2 R