Khi các bạn nhìn biểu đồ quá nhiều hãy xem vi deo này để cân bằng tâm lý

4 Likes

cái mình thấy hay nhất là nội dung thứ 3, có khi nhóm này cả tuần ko vào lệnh, đơn giản vì TT xấu ^^

2 Likes

:smiley: tuần này vã được thị trường phát nào chưa anh.

tuần này đang khô mõm đây

1 Likes

chưa e ơi, chờ đợi là chìa khóa của thành công ^^

Mình hay xem kênh này này :joy::joy::joy: và góc biểu đồ của a medio.

Mình thì biết chờ đợi cái gì r, nhưng mà nhiều khi nó đến vào những lúc ko thoải mái lắm để vào xem thị trường và xuống lệnh :joy::joy::joy:

2 Likes