[Kinh nghiệm] Keylevel quan trọng, phá vỡ giả và thật - Bài 2

KL khung lớn, tức là chỗ đó là keylevel quan trọng ở time frame lớn hơn đó.

trước back test em cũng bị mấy cú như này nên theo ý kiến của e thì k phải nhé,do nến hồi về nhỏ và không thoát được ra khỏi cây nến trước

Theo mình nhận định thì do bạn xác định nhầm cơn sóng ở H1 không phải là 1 xu hướng mà là 1 cơn sóng giảm, nên keylevl sẽ ở tít phía trên, đoạn ô vuông mình vẽ sẽ tạo thành phá vỡ giả ở H xong sẽ đâm thẳng 1 cơn sóng xuống, hồi lại vùng fibo 0.5 nếu kẻ như mình.

1 Likes