Lệnh mua Spot này mình sai ở đâu mọi người ơi?

Mình mua Spot con GRT. Mình chờ giá phá qua keylevel quan trọng của xu hướng hồi và vào lệnh mua, tp đến nơi bắt đầu của xu hướng hồi. Bị sl mình ngẫm mãi chưa biết sai ở đâu ạ. Mong được a @Medio và mọi người giúp đỡ ạ.
cau_hoi

4 Likes

Theo mình chỗ đáy bạn đặt lệnh đã đc test quá nhiều lần, khối ob đc sử dụng nên sẽ mất hiệu quả. Khối ob ở klv của xu hướng chính cũng đc sử dụng. Nên đúng phải là khối ob ở dưới nữa. Bác xem coi ổn không

1 Likes

mình chưa hiểu ý của b lắm, b vẽ ra giúp mình với, mình xem youtube a Medio thì thấy a dùng OB csd kết hợp với keylevel và chờ giá phá qua OB csd để xác nhận lại xu hướng đã đảo chiều chứ không cần phải chờ giá phá xa keylevel 1 cách rõ ràng như những video hồi xưa. Ở đây mình thấy giá phá qua keylevel kèm OB csd rồi. Vô lệnh bị sl nhưng mình chưa rút ra được kinh nghiệm gì.
cauhoi2

1 Likes

hình ảnh
Mình diễn tả hơi dở, nên bác xem kỹ lại những điểm mình khoanh. Ở đây có các khối ob. Các khối đỏ là đã đc sử dụng

2 Likes
  1. Muốn mua ALT, phải phân tích cho được BTC
  2. Phá key khung A, sẽ về Key hoặc imbalance khung lớn hơn A.
  3. Đã xác định key ở đâu, thì vô lệnh phải stoploss sau key.
  4. LUÔN NHỚ điều 1. BTC chưa hồi thì đừng dại gì vô alt, BTC là vua ở crypto.