Lệnh USD/CHF 21/05/2021 mong nhận được sự góp ý của mọi người
Lý do gì bác Sell ở đó?


Giá đến vùng mua mạnh rồi mà bác :joy:

1 Likes

cảm ơn lời góp ý của Bác. khả năng e đã xác định sai vùng mua mạnh,nên vẫn nghĩ giá sẽ giảm tiếp.

Bác nhìn cả khung H1 nữa sẽ thấy :grin:

H4 nếu sau đó giảm tiếp thì bác cũng không nên vào lệnh trong khung M15, vào lệnh theo H4 bác ạ

2 Likes