LỆNH USD/CHF ngày 2/6/2022


6 Likes

cảm ơn bạn, lâu lâu xem lại kiến thức cũ vẫn rất hay! :grin:

2 Likes

Tại dạo này thấy hội quán trầm quá nên mình up cho ae có động lực thôi. chứ những lệnh thua tự mình ngẫm nghĩ ah

1 Likes