Lọc nhiễu kelevel đoạn này giúp e với,có đúng kelevel của H1 ko ạ


Không phải bạn ơi đi ngang hết ak😁

Thanh b nhé,mình phân vân mãi

1 Likes