Lỗi video bài học

Hôm nay mình đăng nhập để học thì không thể mở được video, nhờ Medio trợ giúp nhé!

Hiện tại mình vẫn xem bình thường bên bạn xem lại giúp mình mạng nhé. Thử reset lại modem hoặc vào bằng mạng khác xem sao.

1 Lượt thích

Mình vào được rồi nhé! Many thanks!

1 Lượt thích