Ngày 13/03/2023 review lệnh usdcad có 2 khối ob csd

image

HELLO MN , NAY MN TRADE TỐT CHỨ - MÌNH VẪN RÈN LUYỆN MỖI NGÀY ! NAY LÀ 1 NGÀY MAY MẮN VỚI MÌNH -

9 Likes

bác ngon đấy, em đặt lệnh limit cách bác 20pip cơ , kq mis kèo xD

1 Likes

hì. mình may mắn mà - hì

chúc mừng bạn, mình cũng để ý cặp này nhưng bên sàn FXCM nó có cái gap nên ko vào đc lệnh này. nay chắc chuyển sang xài OANDA hết quá.

1 Likes

em thấy oanda dùng ổn hơn!

image
Hic em thấy M5 OB đấy dùng rồi mà

1 Likes

Bên Oanda thì chưa dùng mình đã xuống m2 kiểm tra thậm trí xuống cả m1

1 Likes