Nhật ký forex bị truc trặc?

sáng nay 23/8/2021 mình vào nhật ký forex để gặm nhấm thấy mấy 1 nửa nội dung .ai lấy của mình vậy

Của mình vẫn còn nguyên :grin:

Mất nửa nội dung của ngày xưa viết hay gần đây thế a?

Mất mấy ngày gần đây sếp Trung ạ

2 Likes

Thế thì lạ nghỉ. Em vừa xem lại cài đặt không thấy bị lỗi gì. Anh thử 1,2 hôm nữa xem tình trạng này có lập lại không nhé.

1 Likes