Nhờ ae chỉ giúp trường hợp này xét từ (1) hay (2) ạ?

Em bị mắc ở trường hợp này, mong được ae khai sáng ạ


ae khai sáng ạ

1 Likes

mình thì đã gặp cả 2 TH, lúc thì nó về 1, Lúc thì nó vè 2,

1 Likes

Theo quan điểm của mình nếu xét từ 2 thì 2 vẫn là KLV quan trọng . Vì theo như bạn vẽ thì trước đó là con sóng hồi ( sóng tăng ) nên khi giá phá qua chỗ klv của sóng hồi đó thì 2 vẫn được tính là KLV quan trọng nhé

2 Likes

Chỗ bạn cho là KLV quan trọng nó chỉ là KLV fake mà thôi

Mình cùng quan điểm nhé, KLQT vẫn ở trên dưới là KL fake

6 Likes

những trường hợp này em rất hay bị loạn. Bác giải thích kỹ giúp em 1 lần với ạ

1 Likes

theo m thì tính sóng hồi là đoạn nó phá klqt của xu hướng tăng đoạn ở giữa 1 và 2 ấy. m coi đó là xu hướng giảm đoạn đó


bạn tham khảo thử nhé

6 Likes

vâng em cảm ơn ạ :smiley: :smiley: