Nhờ anh em giải thích giúp mình lệnh thua cặp AU Ngày 28/11

Mình xác định lại cấu trúc tăng thế này


Cuối cùng mình bị Sl mà chưa giải thích được mong anh em chỉ giáo

2 Likes

hi bạn, góc nhìn của mình bạn tham khảo nhé


đúng là ‘‘Phá’’ như vậy thì sẽ đảo chều ‘‘Không ai’’, nhưng cùng mình lên 1 timeframe lớn hơn nữa nhé.


như vậy có thể giải thích, giá đã về Đáy cũ h1, 1 OB ở trước KLQT… kinh nghiệm của mình đó là … không giao dịch ở KLQT có OB CSD ‘Ở’’ gần KLV khung lớn

3 Likes

mình cảm ơn bạn nhiều

1 Likes

Đoạn này mình thấy nó khá là mập mờ giữa việc giá phá hẳn tạo KLQT và việc giá chỉ quay lại để sử dụng khối OB đúng và đủ, nên để chắc chắn thì mình vào lệnh ở khối OB bên trên, áp dụng theo bài 8 OB + CTTT

3 Likes