Nhờ giải đáp về Video Khóa học - KLV

Nhờ a Trung và các bác đi trc giải thích giúp e về video ‘‘Thực hành 2 trong bài 11 Masterclass Final’’ sao chỗ này lại là KLV QT của H1 vậy ?

vậy đường giá chạy phía trước kia mình nên hiểu ntn nhỉ?

e cảm ơn!

1 Likes

Mình nghĩ là khung H4 đang trong xu hướng hồi nên xuống khung H1 chỉ xét đoạn hồi từ đỉnh xuống thôi và nó tạo nên sóng hồi có đỉnh đáy thì nó là KLQT trong xu hướng hồi đang xét

1 Likes

trong một time frame chỉ nên quan tâm đến giá hiện tại có nghĩa là cái đỉnh hay cái đáy gần mình nhất

1 Likes

vì cái đỉnh đó cao bằng đỉnh cũ nên xét từ đó luôn k k bác nhỉ?

cùng câu hỏi đó mong anh em và anh trung giải đáp giúp em và bạn ý với ạ. vì nó có cái râu quét dài quá ạ

1 Likes

xét là klv khi nó đủ hai yếu tố hồi lên đẹp ít nhất hai cây nến rõ ràng và phá đỉnh đáy rõ ràng bạn xem kỹ lại các video cơ bản của a medio nhé có nói hết đo

Chỗ bạn khoanh vàng với mình nó là xu hướng giảm. Xu hướng đảo xu hướng nên mình xác định chỗ đó là KLQT.

Còn nếu bạn cho rằng đó không phải xu hướng mà chỉ là hướng hồi thì chỗ KLQT nó là KL fake. Cách nhìn nào nó cũng cho cùng 1 kết quả mà

3 Likes

đúng r bác. chính vì cái râu đó mới làm rối não :smiley:

a Trung có giải ở dưới r bác nhé :slight_smile:

vâng cám ơn a. đúng là chỗ đó e nhìn chỉ coi như Hướng Hồi thật :smiley:

1 Likes