Ra mắt Trader Confession - Tâm sự kín dành cho Trader

mới vào lại blog mà xổ ra cả mớ tâm sự rồi, chắc phải đọc vài ngày mới hết

1 Likes

chia buồn cùng bạn. Con đường còn dài đấy. Phá sản 1 lần trong đời xem thế nào. Trẻ còn gỡ được. Về già mà phá sản thì lúc đấy mới là còn cái nịt

2 Likes

có ô nào lên khóc yêu a medio ấy…kk

Thế qué nào đã hơn chục cái confess rồi :v

Xem ở đâu Dũng? …!.!/!/!/!/!

1 Likes