RECAP EU ngày 05-090222

Một chiếc video recap vào ngày 5/9 anh em tham khảo, các vùng được vẽ mọi ng có thể tự ướm key level hay khối OB vào nhé!
RECAP EURUSD 05 - 09 -2022 | TAKE PROFIT 16R TRONG 30 PHÚT VỚI Supply Demand Control - YouTube