REVIEW EU GU - Có phải mình xác định sai OB

Gu thì có bác mới view xong ad tl rồi.còn eu thì chỗ b sell nó là klv của sóng nhỏ xíu bên trong.m nghĩ trường hợp klv qt của sóng lớn k có ob nữa thì mới sell được ở đó

m thấy trên còn ob mà nhỉ

3 Lượt thích

Mình review EU:

  1. Đáy bạn cho rằng ko là gì, giảm tiếp theo mình là đúng. NHƯNG do mình trade M15 M5 thì mình thấy nó phá giả đáy cũ => lực bán đã yếu, muốn bán thì phải chờ xác nhận
  2. Khi nó phá OB xu hướng giảm (chỗ bạn đặt Entry) thì mình kiếm lệnh mua về đỉnh cũ, nhưng quên mất bài 10 Mưu hèn kế bẩn vừa học xong nên SL (vào lệnh tại OB 1), mất ăn lệnh Buy đẹp :sob:

Khung lớn ko còn OB - khung nhỏ có OB thì có thể vào lệnh khung nhỏ mà bro

TH này Em nghĩ giá đi theo lý thuyết dow- phá keylevel quan trọng về mới bắt đầu xh

1 Lượt thích

Hôm qua mình xem lại thì - EU đi theo lý thuyết dow về nơi bắt đầu xh

  • còn GU mình thấy nó lại lên khối OB của khung lớn - nhưng OB đấy mình kiểm tra ở m5 thì OB đã sử dụng rồi ! Vậy nên chỉ có OB ở khung nhỏ chỗ mình vào lệnh thôi - mã vẫn bị sl