Review lệnh UJ mình đã vào :D

Em dùng bandicam bác ạ

1 Likes

tuần rồi UJ mình k vào đc lệnh nào luôn

hôm nay sl con uj mọi người chỉ giáo với ak

1 Likes

Khả năng mình thua lệnh này giống bạn, đây là góc nhìn của mình về lệnh thua đó

1 Likes

Nhận định của mình nhé.

1 Likes

Lần trc bác cũng review cặp này và nhận định nó đi xuống, sau e xem khung lớn hơn thấy nó hồi về fibo nên thời điểm đó e đã nhận định nó còn lên tiếp. :laughing: :laughing:

Uk e nhớ trước, có lần phân tích vậy, ngày đó còn trade ở h1,h4, tính đến giờ có mà đợi dài cổ bác ạ, nó vòng lên vòng xuống cả tháng trời rồi cắn sl thì thốn

Lệnh này mình cubg qua h4 đo fibo . Thấy hồi về 50 mà qua h1 cu thấy nó lửng lửng kiểu j. Nên vẩn cố chấp nhận định xuống tiếp . Tại thường vung fibo nằm ở đỉnh củ ms chăk chắn xíu chứ không nó hay chạy về 6.18 . Nó làm cho fat tỉnh luôn .


tôi cũng có 1 lệnh nhìn hơi ngu nhưng cũng TP tròn 1:2

1 Likes

Cu tp là thông hết bác ơi .