SL NU - 10/6 mong mọi người cho ý kiến

Lệnh này do em phân tích sai hay lúc đó ra tin gì ạ, mong mọi người giúp đỡ :frowning:

4 Likes

gọi là không may mắn thôi :))


Nãy 7h30 có tin USD

1 Likes

Nãy mk có pha xử lí đi vào lòng đất
Buy sell 2 đầu gold :)))

Lúc có tin thì không nên vào lệnh, có vào thì SL phải sau KLQT bác ơi, theo mình là vậy :grinning_face_with_smiling_eyes:


nhìn con GU này bạn