Tại sao giá phá qua Keylevel Qt thì ta xóa đi Keylevl qt xu hướng trước đó

Mình vừa nhận ra bản chất của việc xóa đi keyLV Qt xu hướng trước đó mà chỉ quan tâm đến Keylevel qt của xu hướng hiện tại.


Không biết đúng hay sai :slight_smile:

3 Lượt thích

Mình cũng thấy hợp lý bác ạ. Thank bác

Không hẳn là ko quan tâm đâu bác :joy::joy::joy:

1 Lượt thích

Uh đọc OB vs SMC thấy nó giải thích tương đối rõ ràng rồi ấy