Thắc mắc khi nào xu hướng kết thúc

Ở xu hướng chính thì giá phải phá quá KL quan trọng thì xu hướng tăng mới kết thúc. Còn ở xu hướng hồi giá chỉ cần phá đáy tạo đỉnh cao nhất là xu hướng hồi kết thúc? Vì sao lại thể nhỉ mọi người?


Trong ảnh là video trong khá học. Xu hướng kia là xu hướng hồi và anh Medio có nói giá phá qua cái đáy kia là xu hướng hồi kết thúc trong khi đáy kia không phải keylevel quan trọng

Đáy đó ko phải KL quan trọng nhưng nó là cái đáy duy nhất của con sóng hồi lên đó, vì giá đi lên 1 mạch ( ko hình thành đỉnh đáy) sau xuất hiện cái đáy đó nên khi đáy đó bị phá vỡ giá sẽ về nơi xuất phát của con sóng hồi đó. Mình nghĩ là vậy

1 Likes

Momentum nhé bác. Nhưng vẫn phải theo dõi các key lv quan trọng của xu hướng tăng để dời sl, hoặc cái điểm đầu làm giá tăng nó không là gì cả thì không cần dời sl

1 Likes