Tham gia thử thách thiền 30 ngày để cải thiện tâm lý khi trade

Anh dùng trên Android. Nếu không em dùng app khác cũng được nhé. Nhiều app thiền lắm

2 Likes

Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách

1 Likes

Tôi cam kết tham gia . :grin:

2 Likes

Tôi cam kết tham gia.

1 Likes

Tôi cam kết tham gia!

1 Likes

Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách

1 Likes

Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách. :raised_hand_with_fingers_splayed:t2: :raised_hand_with_fingers_splayed:t2:

1 Likes

Tôi mong muốn tham gia thử thách này, có thể thiền hơn 15" mỗi ngày.

1 Likes

Tôi cam kết tham gia thử thách.

1 Likes

Em đăng ký tham gia anh Trung nhé.
Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách.

1 Likes

Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách

1 Likes

Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách

1 Likes

Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách

1 Likes

em cam kết tham gia. nhưng e vừa đả vài cốc bia lên chắc để mai bắt đầu ạ :rofl:

1 Likes

Mình thấy cái app SMP trên ios . Có đặt chuông , hướng dẫn thiền và thuyết pháp cung hay bác nào tải về thử xem.
Tôi cam kết thực hiện thử thách này

1 Likes

tôi cam kết sẽ tham gia thử thách này
P/S. e đẫ tải app panama về thiền khi đọc blog của a nhưng không thực hiện được 1 tháng

1 Likes

Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách

1 Likes

Em có ý kiến là nếu nghỉ 1 ngày thì chỉ cần trừ 1 ngày là được, hehe

1 Likes

Tôi cam kết sẽ tham gia thử thách
Cố lên nào!

1 Likes

tôi cam kết sẽ tham gia thử thách.
thích quá.

1 Likes