Thảo luận keylevel quan trọng UJ NGÀY 15/3 - Mình đã xác định sai?

image

chào cả nhà giúp mình với !!

Theo quan điểm của mình, tại tf này thì 1 là KLQT

2 Likes

Vậy 2 là nơi bắt đầu xh

1 Likes

Bạn có thể xem lại bài viết về CTTT này của Medio: https://hoiquan.medio.vn/t/so-tay-trader-cau-truc-thi-truong-phan-5-noi-bat-dau-xu-huong/8386?u=dinh_thien_trieu
Nhận định của mình là (1) là KLQT, KL fake bạn xác định là nơi bắt đầu xu hướng giảm đó.

1 Likes

Nếu như bạn nói thì 1. Chắc chắn là keylevel quan trọng mình cũng cho rằng 1 là key level quan trọng , và cái key fake kia là nơi bắt đầu xh ở m5 TF hiện tại hay cũng chính là keylevel quan trọng xh lớn (vì chỗ giá hồi đó có hình thành đỉnh đáy) , nếu như vậy thì cái 2 kia chính là nơi bắt đầu xh lớn à -

Trường hợp này mình dối quá chưa thoát ra được mong @Medio giải đáp

1 Likes

hình ảnh
OB màu xanh được quay về test tại chỗ đỉnh màu đỏ, xong quay ngược lại chạm đỉnh màu vàng không phá được vùng này nên không thể đảo chiều. Giá quay ngược lại ob màu xanh thì lúc này op đã sử dụng nên đi luôn. Theo mình thì nên đặt TP ngay điểm màu vàng. Nếu giá phá qua thì tìm điểm vào lệnh về đáy thấp nhất