Thảo luận về Gu (cay vãi )


2 Likes

Mình không hiểu lí do bạn vào 2 lệnh này lắm

2 Likes