Trading có thay đổi bản chất con người?!

TradingView Chart — TradingView lệnh BUY m dính sl khi cố chấp k dời SL về hoadf vốn. hehe lệnh này ae đồng đạo chắc vào nhiều lắm này…Còn lệnh 2 lệnh SELL khi TPxong, tất nhiên là vui rồi, quá vui luôn luôn,tại đã sửa sai đc lệnh 1. nhưng tự nhiên hơi thoáng suy nghĩ " Ơ TRADING CÓ KHI NÀO THAY ĐỔI BẢN CHẤT MÌNH K" cảm giác hình như mình đang gió thổi chièu nào xoay chiều ấy

2 Lượt thích

đoạn mình tp 36800 cơ

1 Lượt thích