USDJPY 22/5: Thắc mắc điểm đảo chiều

Chart UJ 22/5. Mong các bác giải đáp giúp 1 hay 2 là điểm đảo chiều ah !

1 Lượt thích

1 chính là điểm đảo chiều bạn nhé ! 1 là Ob csd và cũng chính là keyqt

2 Lượt thích

thank nhé. tìm kèo sell thui

theo mình thấy thì 1 là ob klvqt điểm đảo chiều khung nhỏ.
2 là klv qt khung lớn