Vào lệnh chuẩn MedioCuối cùng là hòa vốn ^^

8 Likes

E cũng vào lệnh này
Lúc đó e nhìn ntn

4 Likes

mình nghĩ cái klv fake đó là klvqt mới đúng chứ ta :thinking:

1 Likes

Mình cũng nghĩ vậy. Keyleve fake bạn nói mình nghĩ nó là thật