Xác định key QT EU ngày 17/6


các bác giúp em trường hợp này với ạ

Theo mình thì do cả nến hồi và phá của sóng tăng ko đẹp nên KQT vẫn ở dưới