Xác định sai KLV QT


lệnh thứ 3 không khớp là do xác định sai KLVQT phải không MN. màu vàng đúng hay màu hồng đúng ạ

2 Likes

Nó bị cái đỉnh cũ H1 giữ lại r hehe

1 Likes

tất cả đều đúng mỗi thị trường sai. nó là sắc xuất thui bạn. đôi khi klv đúng mọ thứ đúng nhưng thị trường nó chạy ko như lý thuyết giáo khoa đâu.

2 Likes

Theo mình là đường màu vàng nhưng nó chưa chắc đã về đáy cũ. Video thứ 2 tuần tới mình giải thích lý do tại sao nhé. Có gì bạn đợi 2 ngày nữa nhé

6 Likes

Nó hồi về kl giảm m15 rồi xuống luôn đó bạn, trưoengf hợp này nó đi theo m15

1 Likes

sắp có video mới à anh. hóng. có cái không là gì cả ấy. e thấy nhiều người nói. nhưng chưa hiểu lắm. a có thể giải thích giúp em là các trường hợp xu hướng sẽ tiếp tục xu hướng ( em chỉ biết mỗi cái vừa mới phá qua klvqt và hồi về và cũng chỉ trade như vậy )

1 Likes

mình nghĩ nó quay trở lại test cái KLV QT của xu hướng tăng cũ đó bạn. Mọi thứ sẽ rõ hơn ở bức tranh m15

1 Likes